Yen Thi

Как и другие поисковые системы (Google или Bing), Radaris собирает информацию из общедоступных источников.

Результаты из социальных сетей Yen Thi

В Контакте

   
Yen Dang thi
Yen Dang thi


День рождения:  2011-07-08
Семейное положение:  есть друг
Полит. взгляды:  индифферентные
Город:  Ho Chi Minh City
Деятельность:  tuyên truyền lối sống lành mạnh
Интересы:  choi game
Любимая музыка:  thiên truờng địa hải, trio666
Любимые фильмы:  thiên long bác bộ
Любимые телешоу:  ai là triệu phú
Любимые книги:  ai yêu tôi hơn anh
Любимые игры:  chơi bida
Любимые цитаты:  tình yêu sao quá khó
Вуз:  CĐ Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng '11
Факультет:  CNTT
Кафедра:  CNPM
Форма обучения:  Дневное отделение
Статус:  Студентка (бакалавр)
Школа:  Thpt An Lạc '04, Ho Chi Minh City, 2001-2004

Yen Nguyen thi
Yen Nguyen thi


День рождения:  2011-08-05
Семейное положение:  не замужем
Полит. взгляды:  социалистичеcкие
Религ. взгляды:  khong
Город:  Da Nang
Моб. телефон:  +84986812678
Деятельность:  nhan dao
Интересы:  nhiu
Любимая музыка:  pop
Вуз:  CĐ Lương thực – Thực Phẩm '11
Форма обучения:  Дневное отделение
Статус:  Абитуриентка
Школа:  Nguyễn Huệ '07, Da Nang, 2004-2007

Yen Hoang thi
Yen Hoang thi


Родной город:  Thái Nguyên
Семейное положение:  не женат
Полит. взгляды:  социалистичеcкие
Религ. взгляды:  Judaism
Родители:  V Đc и Đ Th
Братья, сестры:  V Ngc
Город:  Thái Nguyên
Деятельность:  Nghiên cứu xu hướng của giới trẻ phục vụ mục đích kinh doanh
Интересы:  Thích đủ thứ
Любимая музыка:  Dòng nhạc quê hương, trữ tình
Любимые фильмы:  Hành Động
Любимые телешоу:  Bóng Đá
Любимые книги:  Hướng tới những điều tốt đẹp mà con người cần phải vươn tới
Любимые игры:  Bóng Đá
Любимые цитаты:  Hoạt động giải trí
О себе:  Không có gì đặc biệt cả
Школа:  Thpt Dương Tự Minh '01, Thái Nguyên, 2001-2004
Место работы:  Gameloft, Da Nang, с 2010 г.
Работа:  Da Nang, Tôn Đức Thắng, K14/16, 2005-2010 гг.

Yen Huynh thi


Город:  Ho Chi Minh City
Вуз:  Вьетнамский Государственный Университет '09
Форма обучения:  Дневное отделение
Статус:  Студентка (специалист)

Документы Yen Thi

Результаты из веба

Главная - VINITI

Acharyya R./Hoang Yen/Thi Nguyen/et al. IEEE Trans. Magn., Vol: 46, No: 6 , published: 10 November 2010 Entanglement in the Heisenberg spin chain with multiple interaction